Pre záujemcov

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí Nahliadnite do našich študijných odborov  ONLINE! TU 1.termín 26.11.2021 –   vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach 2.termín 11.02.2022- 

Zobraziť stránku »

Otvárané odbory a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2021-2022 otvoríme: Aktualizované 28.4.2021  Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : TU Prosíme základné školy, aby zasielali prihlášky žiakov na SŠ v tlačenej forme na adresu školy (nie cez ascAgendu) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka nájdete v nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf Študijný odbor skratka – kód …

Zobraziť stránku »

Prehľad študijných odborov

Odbory denného štúdia pre absolventov základných škôl: kód       názov – skratka 5304 M        asistent výživy – AV 5311 M        farmaceutický laborant – FL 5370 M        masér –  MAS 5312 M        očný optik  – OO 5314 M        ortopedický technik …

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po ZŠ

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po maturite

Zobraziť stránku »