Pre záujemcov

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí •   1.termín  –   vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach, ktoré zverejníme čoskoro •    05. 02. 2021 (piatok) – 2.termín    (10.00 až 14.00 h)

Zobraziť stránku »

Otvárané odbory a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2020/21 otvoríme:  Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : tu Študijný odbor skratka – kód Prijímacie konanie na školský rok 2020/21 prebehne administratívnym vyhodnotením prihlášok Počet miest/ tried Kritériá  prijatia Podanie prihlášky do:  Vyhodnotenie prihlášok podľa zverejnených kritérií Výsledky zdravotnícky laborant  ZL – 5308 …

Zobraziť stránku »

Prehľad študijných odborov

Odbory denného štúdia pre absolventov základných škôl: kód       názov – skratka 5304 M        asistent výživy – AV 5311 M        farmaceutický laborant – FL 5370 M        masér –  MAS 5312 M        očný optik  – OO 5314 M        ortopedický technik …

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po ZŠ

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po maturite

Zobraziť stránku »