Pre záujemcov

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí Nahliadnite do našich študijných odborov  ONLINE! TU 1.termín  –   vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach 2.termín – vzhľadom na pandemické opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na …

Zobraziť stránku »

Otvárané odbory a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2021-2022 otvoríme: Aktualizované 26.2.2021  Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : tu Študijný odbor skratka – kód Prijímacie konanie na školský rok 2021-2022 Počet miest/ tried Aktuálne kritériá  prijatia Podanie prihlášky do: Termín prijímacích skúšok Výsledky zdravotnícky laborant  ZL – 5308 M 50 / …

Zobraziť stránku »

Prehľad študijných odborov

Odbory denného štúdia pre absolventov základných škôl: kód       názov – skratka 5304 M        asistent výživy – AV 5311 M        farmaceutický laborant – FL 5370 M        masér –  MAS 5312 M        očný optik  – OO 5314 M        ortopedický technik …

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po ZŠ

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po maturite

Zobraziť stránku »