Pre záujemcov

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí Nahliadnite do našich študijných odborov  ONLINE! TU 1.termín 26.11.2021 –   vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach 2.termín 11.02.2022- vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných …

Zobraziť stránku »

Otvárané odbory a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2022-2023 otvoríme: Aktualizované 18.5.2022 Prihláška na SŠ s pokynmi a  dokumentáciou – stiahnite si TU  Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : TU Podľa pokynov zverejňujeme aj kritériá prijatia na nasledovné obdobie šk. rok 2023/24 TU Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium TU Študijný …

Zobraziť stránku »

Prehľad študijných odborov

Odbory denného štúdia pre absolventov základných škôl: kód       názov – skratka 5304 M        asistent výživy – AV 5311 M        farmaceutický laborant – FL 5370 M        masér –  MAS 5312 M        očný optik  – OO 5314 M        ortopedický technik …

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po ZŠ

Zobraziť stránku »

Študijné odbory po maturite

Zobraziť stránku »