Štud. odbory

Asistent výživy

Denné štúdium pre absolventov základnej školy tento študijný odbor je určený pre dievčatá aj pre chlapcov preniknete do tajov chorôb a naučíte sa, ako ich správnou výživou liečiť budete poznať najnovšie trendy racionálnej výživy naučíte sa zostavovať jedálne lístky pre jednotlivé kategórie diét získate zručnosti pri príprave pokrmov, čo určite využijete aj v bežnom živote …

Zobraziť stránku »

Diplomovaný fyzioterapeut

Denné štúdium pre absolventov s maturitou Zamerané na získanie praktických zručností po absolvovaní oboru sa uplatníte: ako odborníci  v nemocničných a poliklinických zariadeniach v kúpeľných liečebniach v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch prípadne v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú starostlivosť v oblasti liečebnej rehabilitácie a ergoterapie Jedná sa o trojročné denné vyššie odborné štúdium končiace …

Zobraziť stránku »

Masér

Denné štúdium pre absolventov základnej školy. tento študijný odbor je určený pre dievčatá aj pre chlapcov, ktorí zvládajú telesnú výchovu bez obmedzenia a sú manuálne zruční budete dokonale poznať anatómiu a fyziológiu ľudského tela naučíte sa samostatne vykonávať klasickú a športovú masáž naučíte sa základy reflexnej masáže, lymfodrenáže, ktoré budete môcť vykonávať pod dohľadom diplomovaného …

Zobraziť stránku »

Očný optik

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou  pre absolventov základnej školy. je to študijný odbor, ktorého potreba i atraktivita neustále narastá je určený pre dievčatá i chlapcov nadobudnete vedomosti a zručnosti zo zhotovovania všetkých druhov okuliarov a okluzorov, merania zorníc a ostatných tvárových rozmerov nevyhnutných na zhotovovanie  okuliarov naučíte sa samostatne zhotovovať a upravovať korekčné a liečebné pomôcky …

Zobraziť stránku »

Ortopedický technik

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou  pre absolventov základnej školy. je to študijný odbor, ktorého potreba i atraktivita neustále narastá je určený pre dievčatá i chlapcov, ktorí majú vzťah k technickým činnostiam a sú zruční budete pripravení podľa predpisu lekára samostatne vykonávať činnosti v oblasti ortopedicko-protetickej starostlivosti naučíte sa zhotovovať a opravovať protetické a ortopedické prístroje a …

Zobraziť stránku »

Pre absolventov s maturitou

Zobraziť stránku »

Pre absolventov ZŠ

Zobraziť stránku »

Zdravotnícky laborant

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou  pre absolventov základnej školy odbor je určený pre dievčatá i chlapcov, ktorí majú vzťah k technickým činnostiam a sú presní a zruční budete pripravení zvládnuť rutinné laboratórne vyšetrenia spoznáte princípy vyšetrení a naučíte sa zhodnotiť ich výsledky naučíte sa  ovládať základné prístrojové vybavenie v laboratóriách klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, …

Zobraziť stránku »

Zubný asistent

  Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou  pre absolventov základnej školy tento študijný odbor je určený pre dievčatá aj pre chlapcov naučíte sa odborne asistovať lekárovi stomatológovi pri liečbe chrupu budete môcť aplikovať poznatky z hygieny pri motivácii pacienta k starostlivosti o svoj chrup naučíte sa pripraviť ambulanciu na vyšetrenie a ošetrenie pacienta zubným lekárom budete vedieť …

Zobraziť stránku »

Prehľad odborov

Odbory denného štúdia pre absolventov základných škôl: kód       názov – skratka 5304 M        asistent výživy – AV 5311 M        farmaceutický laborant – FL 5370 M        masér –  MAS 5312 M        očný optik  – OO 5314 M        ortopedický technik …

Zobraziť stránku »