↑ Return to Pre záujemcov

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí

Nahliadnite do našich študijných odborov  ONLINE! TU


1.termín 26.11.2021 –   vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach

2.termín 11.02.2022- vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach