↑ Return to Pre záujemcov

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí

•   1.termín  –   vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach, ktoré zverejníme čoskoro

•    05. 02. 2021 (piatok) – 2.termín    (10.00 až 14.00 h)