↑ Return to Pre záujemcov

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí

Nahliadnite do našich študijných odborov  ONLINE! TU


1.termín  –   vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí a prezentácií o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach

2.termín – vzhľadom na pandemické opatrenia sa bude  konať iba formou informačných videí o jednotlivých študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach