↑ Return to Pre záujemcov

Otvárané odbory a prijímacie konanie

V dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl  pre školský rok 2022-2023 otvoríme:

Aktualizované 18.5.2022

Prihláška na SŠ s pokynmi a  dokumentáciou – stiahnite si TU

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium : TU

Podľa pokynov zverejňujeme aj kritériá prijatia na nasledovné obdobie šk. rok 2023/24 TU

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium TU

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2022-2023

Počet miest/ tried

Aktuálne kritériá 

prijatia

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

zdravotnícky laborant

 ZL – 5308 M

30 / 1trieda

Kritériá pre šk. rok 2022-2023 odsek A

20.3.2022

1.termín:

2.5.2022

2.termín

9.5.2022

ZL_výsledky
farmaceutický laborant

FL – 5311 M

30 / 1 trieda

Kritériá pre šk. rok 2022-2023 odsek A

20.3.2022 1.termín:

2.5.2022

2.termín

9.5.2022

FL_výsledky_
očný optik

OO – 5312 M

15 / 1/2 triedy

Kritériá pre šk. rok 2022-2023 odsek B

20.3.2022 1.termín:

2.5.2022

2.termín

9.5.2022

OO_výsledky
ortopedický technik

OT – 5314 M

15 / 1/2 triedy

Kritériá pre šk. rok 2022-2023 odsek C

20.3.2022 1.termín:

2.5.2022

2.termín

9.5.2022

OT_výsledky
 zubný asistent

ZuA – 5358 M

30 / 1 trieda

Kritériá pre šk. rok 2022-2023 odsek B

20.3.2022 1.termín:

2.5.2022

2.termín

9.5.2022

ZUA_výsledky

V dennom  pomaturitnom štúdiu otvárame:

Študijný odbor skratka –  kód

Prijímacie konanie na školský rok 2022-2023

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prihlášky do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky
  diplomovaný fyzioterapeut

DFT – 5317 Q

30/1 trieda

kritéria DFT pre šk. rok 2021-2022

Info

Aktuálne kritéria zverejníme neskôr

1, termín

2. termín

Prihláška TU

 1. termín

2. termín

V externom štúdiu pre absolventov SŠ otvárame:

Študijný odbor skratka – kód

Prijímacie konanie na školský rok 2022-2023

Počet miest/ tried

Podmienky prijatia

Podanie prihlášky

do:

Termín prijímacích skúšok

Výsledky

Poznámka: Všetky študijné odbory sú nevyhnutnou profesiou na trhu práce, a to tak vo verejných ako aj v privátnych zdravotníckych zariadeniach. Keďže ich štúdium je obsahovo náročné a nie veľmi lákavé pre nevyhranené pätnásťročné deti, jediná možnosť, ako zachovať v daných odboroch kontinuitu vzdelávania, je spájanie týchto zdravotníckych študijných odborov.