Diplomovaný fyzioterapeut

Denné štúdium pre absolventov s maturitou

Zamerané na získanie praktických zručností

po absolvovaní oboru sa uplatníte:

 • ako odborníci  v nemocničných a poliklinických zariadeniach
 • v kúpeľných liečebniach
 • v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch
 • prípadne v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú starostlivosť v oblasti liečebnej rehabilitácie a ergoterapie

Jedná sa o trojročné denné vyššie odborné štúdium končiace teoreticko-praktickou skúškou a obhajobou absolventskej práce.

 •  ukončené úplné stredné vzdelanie
 • úspešne vykonaná maturitná skúška
 • splnenie podmienok prijímacieho konania

Obsah prijímacej skúšky:

 • test z biológie človeka (Anatomická stavba orgánových sústav,
  Funkcia a fyziológia orgánových sústav, najbežnejšie ochorenia orgánových sústav, prevencia, prvá pomoc
  Rozsah učiva je daný učebnými osnovami gymnázií.)
 • test z fyziky (Sylaby z fyziky)

Upozornenie:  podľa vyhlášky súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

 • základné gymnastické prvky
 • overenie vytrvalosti

bližšie informácie: Mgr. Katarína Krajňáková, vedúca odboru