Masér externé

logomaseOdbor sa otvára nepravidelne, pozrite otvárané odbory na daný školský rok.

Forma externého štúdia: večerné pomaturitné kvalifikačné
dĺžka štúdia: 2 roky
štúdium je určené pre: absolventov SŠ ukončenej maturitnou skúškou
poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné
podmienky prijatia: 

 • splnenie podmienok prijímacieho konania
 • splnenie zdravotných kritérií na prácu v odbore vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Študijný odbor je vhodný aj pre osoby so zrakovým znevýhodnením.
spôsob ukončenia: maturitná skúška z odborných predmetov
pracovné uplatnenie:

v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v kúpeľoch, relaxačných centrách, samostatne na základe živnostenského oprávnenia, aj v štátoch EÚ absolvent môže samostatne vykonávať:

 • klasickú masáž s liečebným účinkom
 • reflexnú masáž a reflexnú masáž nôh
 • akupresúrnu masáž
 • väzivovú techniku
 • športovú masáž
 • lymfodrenáž celého tela
 • aplikáciu fyzikálnych podnetov z teploliečby, vodoliečby a iných procedúr

prijímacie skúšky:

 • test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva
 • overovanie špeciálnych schopností, zručnosti alebo nadania – plávanie a modelovanie

bližšie informácie:
Mgr. Elena Skalná, riaditeľka školy, 02/55410943, skola(zavinac)szsbaza.sk
PhDr. Eva Runová, zástupkyňa riaditeľky, runova(zavinac)szsbaza.sk