Očný optik externé

Odbor sa otvára nepravidelne, pozrite otvárané odbory na daný školský rok.

logoocoforma externého štúdia: večerné pomaturitné kvalifikačné
dĺžka štúdia: 3 roky
štúdium je určené pre: absolventov SŠ ukončenej maturitnou skúškou
poskytnutý stupeň vzdelania: pomaturitné kvalifikačné vzdelanie, ISCED 3. A
podmienky prijatia:

  • splnenie podmienok prijímacieho konania
  • splnenie zdravotných kritérií na prácu v odbore vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

spôsob ukončenia: maturitná skúška z odborných predmetov
pracovné uplatnenie

  • odborný pracovník a prevádzkovateľ očnej optiky
  • očný optik na očných oddeleniach zdravotníckych zariadení, v oblasti obchodu a distribúcie s optickými a oftalmologickými prostriedkami a prístrojmi

Do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu

prijímacie skúšky: test z biológie človeka a z fyziky – optiky (vybrané okruhy učiva)
bližšie informácie:

Mgr. Tomáš, Nemček, nemcek(zavinac)szsbaza.sk