Ortopedický technik externé

logootOdbor sa otvára nepravidelne, pozrite otvárané odbory na daný školský rok.

forma externého štúdia: večerné pomaturitné kvalifikačné
dĺžka štúdia: 2 roky
štúdium je určené pre: absolventov SŠ ukončenej maturitnou skúškou
poskytnutý stupeň vzdelania: pomaturitné kvalifikačné vzdelanie, ISCED 3. A
podmienky prijatia: 

  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky
  • Uchádzači sú v dobe prijímacieho konania aj počas celej dĺžky štúdia v pracovnom pomere ako ortopedickí protetici alebo pracujú na pozícii ortopedického technika v zariadeniach ortopedickej protetiky.

obsah prijímacej skúšky: test z biológie človeka (Rozsah učiva je daný učebnými osnovami gymnázií.)

  • Anatomická stavba orgánových sústav
  • Funkcia a fyziológia orgánových sústav
  • Najbežnejšie ochorenia orgánových sústav

Bližšie informácie:  Mgr. Elena Skalná, riaditeľka SZŠ
Doplňujúce informácie:

triedu plánujeme otvoriť na základe požiadavky Asociácie pracovníkov technickej ortopédie SR a Slovenskej komory ortopedických technikov

po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte

  • ako kvalitní ortopedickí technici v štátnych i neštátnych zariadeniach ortopedickej protetiky, ktorých je veľmi málo a v každom regióne Slovenska sú žiadaní