↑ Return to Študijné odbory po ZŠ

Asistent výživy

logoav

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

 • tento študijný odbor je určený pre dievčatá aj pre chlapcov
 • preniknete do tajov chorôb a naučíte sa, ako ich správnou výživou liečiť
 • budete poznať najnovšie trendy racionálnej výživy
 • naučíte sa zostavovať jedálne lístky pre jednotlivé kategórie diét
 • získate zručnosti pri príprave pokrmov, čo určite využijete aj v bežnom živote
 • budete rozumieť základom ekonomiky a podvojného účtovníctva
 • dostatočné budú aj vaše vedomosti z biochémie a z potravinárskej chémie
 • časť praktického vyučovania absolvujete priamo v nemocnici

 

Po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte:

 • v zdravotníckych zariadeniach všetkých typov
 • v kúpeľoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • pri zabezpečovaní liečebno-preventívneho pôsobenia výživou prostredníctvom špecializovaných ambulancií a poradní zameraných na metabolické ochorenia
 • v diétnych jedálňach štátneho aj súkromného sektoru