↑ Return to Študijné odbory po ZŠ

Farmaceutický laborant

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

pre absolventov základnej školy

 • naučíte sa všetko to, čo o liečivách a liekoch máte vedieť
 • naučíte sa ich pripravovať, baliť, aplikovať
 • získate široké poznatky o liečivých rastlinách, budete vedieť poradiť, ako a kedy ich používať, ako ich pestovať, zbierať a uchovávať
 • získate prehľad o liekoch, ktoré doteraz poznáte ako krabičky v lekárni
  budete vedieť poradiť pri výbere zdravotníckych pomôcok
 • osvojíte si potrebné vedomosti z chémie, na základe analýzy liečiv sa ich naučíte poznávať a hodnotiť
 • získate zaujímavé poznatky z toho, čomu sa v lekárni hovorí doplnkový sortiment
  budete chodiť na prax do lekární, budete sa učiť v pekných a novozariadených laboratóriách

Po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte

 • vo verejných a nemocničných lekárňach, výdajniach  zdravotníckych potrieb, vo farmaceutickom priemysle
 • o absolventov tohto študijného odboru je stále veľký záujem a nemajú problém si nájsť zamestnanie