↑ Return to Študijné odbory po ZŠ

Masér

logomaseDenné štúdium pre absolventov základnej školy.

  • tento študijný odbor je určený pre dievčatá aj pre chlapcov, ktorí zvládajú telesnú výchovu bez obmedzenia a sú manuálne zruční
  • budete dokonale poznať anatómiu a fyziológiu ľudského tela
  • naučíte sa samostatne vykonávať klasickú a športovú masáž
  • naučíte sa základy reflexnej masáže, lymfodrenáže, ktoré budete môcť vykonávať pod dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta
  • budete ovládať a vedieť aplikovať procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie, taktiež pod dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta
  • naučíte sa využívať relaxačno-rekondičné cvičenia a iné pohybové aktivity, a tak pomôcť či už sebe alebo svojim blízkym
  • od tretieho ročníka budete praktické cvičenia vykonávať priamo v nemocniciach a budete pracovať s pacientmi

po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte

  • v štátnych i súkromných zdravotníckych i nezdravotníckych zariadeniach