↑ Return to Študijné odbory po ZŠ

Očný optik

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou 

pre absolventov základnej školy.

  • je to študijný odbor, ktorého potreba i atraktivita neustále narastá
    je určený pre dievčatá i chlapcov
  • nadobudnete vedomosti a zručnosti zo zhotovovania všetkých druhov okuliarov a okluzorov, merania zorníc a ostatných tvárových rozmerov nevyhnutných na zhotovovanie  okuliarov
  • naučíte sa samostatne zhotovovať a upravovať korekčné a liečebné pomôcky podľa lekárskeho predpisu
  • získate zručnosti zaobchádzať so špeciálnymi prístrojmi, meracími prístrojmi a pomôckami zodpovedajúcimi fyziognómii užívateľa z hľadiska optického a estetického
  • budete poznať anatómiu a fyziológiu oka, ako aj základnú skupinu očných chorôb a zásady hygieny zraku
  • získate vedomosti o zásadách organizácie, riadení a ekonomike v očnej optike

po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte

  • ako samostatní pracovníci vykonávajúci zdravotno-technické služby v oblasti očnej optiky