↑ Return to Študijné odbory po ZŠ

Ortopedický technik

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou 

pre absolventov základnej školy.

  • je to študijný odbor, ktorého potreba i atraktivita neustále narastá
  • je určený pre dievčatá i chlapcov, ktorí majú vzťah k technickým činnostiam a sú zruční
  • budete pripravení podľa predpisu lekára samostatne vykonávať činnosti v oblasti ortopedicko-protetickej starostlivosti
  • naučíte sa zhotovovať a opravovať protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela
  • budete pracovať s klasickými materiálmi (prírodné usne, textil) , ale aj s modernými materiálmi (plasty…)
  • naučíte sa  najmodernejšie výrobné postupy protéz horných a dolných končatín, korzetov a iných pomôcok, ktoré sú nevyhnutné na to, aby aj telesne postihnutí ľudia (vrodené deformity, úrazy, zdravotné poškodenia) mohli dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu života

Praktické vyučovanie sa realizuje v špecializovaných súkromných aj štátnych zdravotníckych zariadeniach (PROTETIKA, a.s., Otto Bock Slovakia spol. s r.o.,  Neoprot spol. s r.o.)

Po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte

  • ako kvalitní ortopedickí technici v štátnych i neštátnych zariadeniach ortopedickej protetiky, ktorých je veľmi málo a v každom regióne Slovenska sú žiadaní

OT_2

OT_1