↑ Return to Študijné odbory po ZŠ

Zdravotnícky laborant

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou 

pre absolventov základnej školy

  • odbor je určený pre dievčatá i chlapcov, ktorí majú vzťah k technickým činnostiam a sú presní a zruční
  • budete pripravení zvládnuť rutinné laboratórne vyšetrenia
  • spoznáte princípy vyšetrení a naučíte sa zhodnotiť ich výsledky
  • naučíte sa  ovládať základné prístrojové vybavenie v laboratóriách klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, virológie, parazitológie, na patologicko – anatomických oddeleniach, v laboratóriách histológie, imunológie a genetiky
  • praktické vyučovanie sa realizuje v špecializovaných laboratóriách
  • zvládnete vysoké nároky na vaše schopnosti ovládať prácu s prístrojovou technikou a počítačovými systémami

po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte 

  • ako hlavní výkonní pracovníci v laboratórnej diagnostike na oddeleniach klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, virológie, parazitológie, histológie, imunológie, genetiky a na patologicko – anatomických oddeleniach