↑ Return to Študijné odbory po ZŠ

Zubný asistent

Denné štúdium ukončené maturitnou skúškou 

pre absolventov základnej školy

  • tento študijný odbor je určený pre dievčatá aj pre chlapcov
  • naučíte sa odborne asistovať lekárovi stomatológovi pri liečbe chrupu
  • budete môcť aplikovať poznatky z hygieny pri motivácii pacienta k starostlivosti o svoj chrup
  • naučíte sa pripraviť ambulanciu na vyšetrenie a ošetrenie pacienta zubným lekárom
  • budete vedieť spracovať materiály potrebné pri rôznych druhoch ošetrenia chrupu pacienta lekárom

po absolvovaní tohto študijného odboru sa uplatníte 

  • na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde môžete pracovať pod vedením stomatológa
  • budete spôsobilí vykonávať asistentské a administratívne činnosti a pracovať na úseku prevencie a výchovy stomatologických pacientov v oblasti dentálnej hygieny