↑ Return to Pre záujemcov

Prehľad študijných odborov

Odbory denného štúdia pre absolventov základných škôl:

kód       názov – skratka

5304 M        asistent výživy – AV
5311 M        farmaceutický laborant – FL
5370 M        masér –  MAS
5312 M        očný optik  – OO
5314 M        ortopedický technik – OT
5308 M        zdravotnícky laborant – ZL
5358 M        zubný asistent – ZUA

Odbory denného štúdia pre absolventov s maturitou:

5317 Q         diplomovaný fyzioterapeut –  DFT

Odbory externého štúdia pre absolventov s maturitou:

Odbory sa otvárajú nepravidelne, pozrite otvárané odbory na daný školský rok.

5312 N            očný optik  – OO
5314 N            ortopedický technik  –  OT
5370 N            masér – MAS