Studentlab 2016 – Ústí nad Labem.

Opäť po roku sa 3 žiaci odboru zdravotnícky laborant –  Kristína Janíková, Soňa Stašková z III.ZL a Jakub Mráz  zo IV.ZL s p. profesorkou  Mgr. Miroslavou Gécovou  a RNDr. Ruženou Gardošovou zúčastnili na  jubilejnom  20. ročníku  konferencie zdravotníckych laborantov v ČR v Ústí nad Labem – Studentlab 2016. Konferencia sa konala dňoch 14. –  16.11.2016.

Jakub reprezentoval našu školu a odbor ZL s prácou – Laboratórna diagnostika nozokomiálnych nákaz a v silnej konkurencii  zdravotníckych škôl z Čiech a Slovenska získal pekné 4. miesto. Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu  našej školy.