Štúdium

Organizácia školského roku

Organizácia vyučovania v školskom roku 2020/2021 Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda). Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin …

Zobraziť stránku »

Maturita

Rozpisy pre školský rok 2020/21 externá časť a písomná forma internej časti  Slovenský jazyk a literatúra 16. 03. 2021 Anglický, nemecký jazyk 17. 03. 2021 ústna forma internej časti Maturitné učebne harmonogram ústne maturity harmonogramy jazyky  SJL 2 SJL 1   ANJ 1 ANJ 2 NEJ  teoretická časť odbornej zložky  AV FL MAS OO ZL ZUA …

Zobraziť stránku »

Školská knižnica

V knižnici je návštevníkom k dispozícii PhDr. Katarína Tocciová (02/ 55 42 20 28 kl. 22) (okrem sviatkov a prázdnin), vo vypísaných dňoch, prípadne podľa dohody. Pondelok: 10:55 – 11:40 Utorok : 12:45 – 13:30 Štvrtok: 9:50 – 10:35 Knižnica je rozdelená na tri hlavné časti: A – obsahuje odbornú literatúru B – obsahuje beletriu C – obsahuje audio a videokazety a CD Registrácia kníh …

Zobraziť stránku »

Triedy 2020/21

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:   1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník asistent výživy 0 0 1/2 1/2 farmaceutický laborant 1 1 1 1 masér 0 0 1/2 1/2 očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2 ortopedický technik 1/2 1/2 1/2 1/2 zdravotnícky laborant 1 1 1 1 zubný asistent 2 2 …

Zobraziť stránku »

Zvonenie

hodina prestávka 0. 7:10 – 7:55 7:55 – 8:00 5 minút 1. 8:00 – 8:45 8:45 – 8:55 10 minút 2. 8:55 – 9:40 9:40 – 9:50 10 minút 3. 9:50 – 10:35 10:35 – 10:55 20 minút 4. 10:55 – 11:40 11:40 – 11:50 10 minút 5. 11:50 – 12:35 12:35 – 12:45 10 …

Zobraziť stránku »