Štúdium

Organizácia školského roku

   Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022 Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok) Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022 Prázdniny Posledný …

Zobraziť stránku »

Maturita

Rozpisy pre školský rok 2021/22 Klik TU – Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov externá časť a písomná forma internej časti náhradné termíny 5.4. – 8.4.2022  Slovenský jazyk a literatúra  15.3.2022 Anglický, nemecký jazyk 16.3.2022 ústna forma internej časti 23.5. – 27.5. 2022 Maturitné učebneMaturitné učebne MS 2022 harmonogram ústne maturity harmonogramy …

Zobraziť stránku »

Školská knižnica

V knižnici je návštevníkom k dispozícii PhDr. Katarína Tocciová (02/ 55 42 20 28 kl. 22) (okrem sviatkov a prázdnin), vo vypísaných dňoch, prípadne podľa dohody. Pondelok: 10:55 – 11:40 Utorok : 12:45 – 13:30 Štvrtok: 9:50 – 10:35 Knižnica je rozdelená na tri hlavné časti: A – obsahuje odbornú literatúru B – obsahuje beletriu C – obsahuje audio a videokazety a CD Registrácia kníh …

Zobraziť stránku »

Triedy 2021/22

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:   1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník asistent výživy 0 0 0 1/2 farmaceutický laborant* 1 + 1/2 1 1 1 masér 0 0 0 1/2 očný optik* 1/2 1/2 1/2 1/2 ortopedický technik* 1/2 1/2 1/2 1/2 zdravotnícky laborant* 1 + 1/2 1 1 1 …

Zobraziť stránku »

Krúžky 2021/22

V tomto školskom roku žiaci môžu navštevovať tieto krúžky

Zobraziť stránku »

Zvonenie

hodina prestávka 1. 7:10 – 7:55 7:55 – 8:00 5 minút 2. 8:00 – 8:45 8:45 – 8:55 10 minút 3. 8:55 – 9:40 9:40 – 9:50 10 minút 4. 9:50 – 10:35 10:35 – 10:55 20 minút 5. 10:55 – 11:40 11:40 – 11:50 10 minút 6. 11:50 – 12:35 12:35 – 12:45 10 …

Zobraziť stránku »