↑ Return to Štúdium

Maturita

Rozpisy pre školský rok 2021/22

Klik TU – Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

externá časť a písomná forma internej časti

náhradné termíny

5.4. – 8.4.2022

 Slovenský jazyk a literatúra

 15.3.2022

Anglický, nemecký jazyk

16.3.2022

ústna forma internej časti

23.5. – 27.5. 2022

Maturitné učebneMaturitné učebne MS 2022

harmonogram ústne maturity

harmonogramy

jazyky 

SJL 2

SJL 1

ANJ 1

ANJ 2

NEJ mimo

teoretická časť odbornej zložky

TCOZ_AV_2122

TCOZ_FL_2122

TCOZ_MAS_2122

TCOZ_OO_2122

TCOZ_ZL_2122

TCOZ_ZUA_2122

praktická časť odbornej zložky Harmonogram PČOZ

 ZUA PČOZ

úprava 16.5.2022

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :www.nucem.sk