↑ Return to Štúdium

Maturita

Rozpisy pre školský rok 2021/22

Klik TU – Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov

externá časť a písomná forma internej časti

náhradné termíny

5.4. – 8.4.2022

 Slovenský jazyk a literatúra

 15.3.2022

Anglický, nemecký jazyk

16.3.2022

ústna forma internej časti

od 23.5.2022

Maturitné učebne

harmonogram ústne maturity

harmonogramy

jazyky 

SJL 2

SJL 1

  ANJ 1

ANJ 2

NEJ 

teoretická časť odbornej zložky

 AV

FL

MAS

OO

ZL

ZUA

praktická časť odbornej zložky Harmonogram PČOZ

 ZUA PČOZ

úprava 05.11.2021

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :www.nucem.sk