↑ Return to Štúdium

Možnosti ubytovania

Žiaci SZŠ v dennom štúdiu po základnej škole i v pomaturitnom (DFT) majú možnosť ubytovať sa v školských internátoch:
ŠI pre SZŠ

www.najinternat.sk

-Trnavská cesta 4, Bratislava (len pre dievčatá)

-Saratovská 26 (žiaci)

Žiadosť len dievčatá 20/21

Saratovská -žiaci 20/21

ŠI  leták

 www.krupa-dm.sk

Pekná cesta 4, Bratislava Žiadosť o ubytovanie 20/21
ŠI pri SOŠ polygrafickej

 www.polygraficka.sk

Račianska 190, Bratislava
ŠI pri SOŠ technickej

 www.sosvranovska.sk

Vranovská 4, Bratislava Kritéria prijímania žiakov do Školského internátu pri SOŠT Vranovská
ŠI pri SOŠ

www.sou.sk

Ivanská cesta 21, Bratislava Žiadosť o ubytovanie