↑ Return to Štúdium

Možnosti ubytovania

Žiaci SZŠ v dennom štúdiu po základnej škole i v pomaturitnom (DFT) majú možnosť ubytovať sa v školských internátoch:

 

ŠI pre SZŠ -Trnavská cesta 4, Bratislava (len pre dievčatá)

-Saratovská 26 (žiaci)

www.najinternat.sk Žiadosť len dievčatá 19/20

Saratovská -žiaci 19/20

ŠI  leták Pekná cesta 4, Bratislava  www.krupa-dm.sk  

Žiadosť o ubytovanie 19/20

ŠI pri SOŠ polygrafickej Račianska 190, Bratislava  www.polygraficka.sk
ŠI pri SOŠ technickej Vranovská 4, Bratislava  www.sosvranovska.sk
ŠI pri SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava  www.sou.sk Žiadosť o ubytovanie