↑ Return to Štúdium

Organizácia školského roku

Organizácia vyučovania v školskom roku 2020/2021

 • Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.
 • Školské vyučovanie sa začína septembra 2020 (streda).
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí januára 2021 (piatok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).
Prázdniny
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020

(streda)

29. október –

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné 22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné 29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

jarné Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 12. február 2021

(piatok)

15. február –

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj 19. február 2021

(piatok)

22. február –

26. február 2021

1. marec 2021

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 26. február 2021 (piatok) 1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

veľkonočné 31. marec 2021

(streda)

1. apríl –
6. apríl 2021
7. apríl 2021

(streda)

letné 30. jún 2021

(streda)

1. júl –

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)

Maturitná skúška

 • Riadny termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční z predmetov:
 • slovenský jazyk a literatúra dňa 03. 2021 (utorok)
 • anglický jazyk dňa 03. 2021 (streda)
 • Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v šk. roku 2020/2021 v termíne 04.  – 13. 04. 2021.
 • Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od mája 2021 do 04. júna 2021.

Zasadnutia pedagogickej rady a pracovných porád

 • štvrťrok 18. 11. 2020 (streda)
 • polrok 26. 01. 2021 (utorok) – klasifikačná porada
 • štvrťrok 15. 04. 2021 (štvrtok)
 • polrok 14. 05. 2021 (piatok) – klasifikačná porada 4. ročník
 1. 05. 2021 (piatok) – klasifikačná porada III. DFT
 2. 06. 2021 (streda) – klasifikačná porada pre 1. a 2. ročník
 3. 06. 2021 (pondelok) – klasifikačná porada pre 3. ročník

Pracovné porady sa budú konať operatívne podľa potreby (spravidla 1x v mesiaci). Presný dátum a program porady bude vopred avizovaný v aktuálnom pláne týždňa.

Porady rozšíreného vedenia školy – podľa potreby, spravidla 1x v mesiaci

Zasadnutia predmetových komisií – min. 3 x za školský rok

Zasadnutie metodických združení – podľa aktuálnych potrieb

Zasadnutia žiackej školskej rady – spravidla raz do mesiaca

Zasadnutia Rady školy – 24. 09. 2020 – ustanovujúce zasadnutie, október 2020 a apríl 2021

    Triedne aktívy rodičovského združenia

 • 09. 2020 (piatok) – 1. ročník – nebude sa konať prezenčne, informácie budú poskytnuté prostredníctvom internetovej žiackej knižky
 • 11. 2020 (piatok)
 • 04. 2021 (piatok)

 Odborná klinická prax žiakov

 • presun mesačnej a 2-týždňovej praxe kvôli COVID-19
 1. ročník a III. DFT 07. 09. – 06. 10. 2020
 2. DFT 07. 09. – 22. 09. 2020
 • 2–týždňová odborná prax

I.DFT, III.DFT          11. 01. 2021– 22. 01. 2021

 • mesačná prax
 1. ročník a II. DFT 31. 05. 2021 – 25. 06. 2021
 • 2–týždňová odborná prax
 1. DFT 14. 06. 2021 – 25. 06. 2021