↑ Return to Štúdium

Organizácia školského roku

Organizácia vyučovania v školskom roku 2019/2020

•    Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019.
•    Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
•    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
•    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019

(utorok)

30. október –

31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné 20. december 2019

(piatok)

23. december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné 31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

utorok)

jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

 

14. február 2020

(piatok)

17. február –

21. február 2020

24. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 21. február 2020

(piatok)

24. február –

28. február 2020

2. marec 2020

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj 28. február 2020 (piatok) 2. marec –

6. marec 2020

9. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné 8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

letné 30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)

Maturitná skúška

•    Riadny termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v predmetoch:
•    slovenský jazyk a literatúra dňa 17. 03. 2020 (utorok)
•    anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk dňa 18. 03. 2020 (streda)
Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti MS zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
Termín konania ústnej formy internej MS určia odbory školstva obvodných úradov v sídle kraja v čase od: 18. 05. 2020 do 05. 06. 2020.
•    Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v šk. roku 2019/2020 v termíne 31. 03.  – 03. 04. 2020 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NUCEM zverejní najneskôr do 25. 03. 2020.

Pedagogické rady

•    1. štvrťrok     18. 11. 2019 (pondelok)
•    1. polrok    28. 01. 2020 (utorok) – klasifikačná porada
•    3. štvrťrok    20. 04. 2020 (pondelok)
•    2. polrok    07. 05. 2020 (piatok) – klasifikačná porada 4. ročník
29. 05. 2020 (piatok) – klasifikačná porada III. DFT
23. 06. 2020 (utorok) – klasifikačná porada pre 1. a 2. ročník
24. 06. 2020 (streda) – klasifikačná porada pre 3. ročník

Triedne aktívy rodičovského združenia

•    20. 09. 2019 (piatok) – 1. ročník
•    22. 11. 2019 (piatok)
•    24. 04. 2020 (piatok)

Odborná prax žiakov

•    13. 01. 2020 (pondelok) do 24. 01. 2020 (piatok) – 2–týždňová odborná prax, I.DFT, III.DFT
•    26. 05. 2020 (utorok) do 22. 06. 2020 (pondelok) – mesačná prax, 4-ročné štúdium, II. DFT
•    08. 06. 2020 (pondelok)  do  19. 06. 2020 (piatok) – 2–týždňová odborná prax, I. DFT

Prezentácie školy a Dni otvorených dverí

•    23. 09. 2019 (pondelok) – Konferencia k Európskemu týždňu zručností
•    04. 10. 2019 (piatok) – Deň župných škôl, Avion, Bratislava
•    08. 10. 2019 (utorok) – Župná škola pre Teba, Pezinok
•    10. 10. 2019 (štvrtok) – Župná škola pre Teba, Senec
•    16. 10. 2019 (streda) – Župná škola pre Teba, Malacky
•    08. 11. 2019 (piatok) – zasadnutie zastupiteľstva BSK – prezentácia školy
•    29. 11. 2019 (piatok)  – Deň otvorených dverí    (10.00 až 14.00 h)
•    07. 02. 2020 (piatok) – Deň otvorených dverí    (10.00 až 14.00 h)