↑ Return to Štúdium

Organizácia školského roku

   Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022

 • Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.
 • Školské vyučovanie sa začína septembra 2021 (štvrtok).
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí januára 2022 (pondelok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok)

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021

(streda)

28. október –

29. október 2021

2. november 2021

(utorok)

vianočné 22. december 2021

(streda)

23. december 2021

– 7. január 2022

10. január 2022

(pondelok)

 polročné  3. február 2022

(štvrtok)

4. február 2022

(piatok)

7. február 2022

(pondelok)

jarné  Košický kraj,

Prešovský kraj

18. február 2022

(piatok)

21. február –

25. február 2022

28. február 2022

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 25. február 2022

(piatok)

28. február –

4. marec 2022

7. marec 2022

(pondelok)

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

4. marec 2022 (piatok) 7. marec –

11. marec 2022

14. marec 2022

(pondelok)

veľkonočné 13. apríl 2022

(streda)

14. apríl –
19. apríl 2022
20. apríl 2022

(streda)

letné 30. jún 2022

(štvrtok)

1. júl –

2. september 2022

5. september 2022

(pondelok)

Maturitná skúška

 • Riadny termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční z predmetov:
 • slovenský jazyk a literatúra dňa 15. 03. 2022 (utorok)
 • anglický jazyk dňa 16. 03. 2022 (streda)
 • Matematika dňa 17. 03. 2022 (štvrtok)
 • Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutoční v šk. roku 2020/2021 v termíne 05. – 08. 04. 2022.
 • Termíny internej časti MS od 23.mája 2022.

 Zasadnutia pedagogickej rady a pracovných porád

 • štvrťrok 16. 11. 2021 (utorok)
 • polrok 26. 01. 2022 (streda) – klasifikačná porada
 • štvrťrok 12. 04. 2022 (utorok)
 • polrok 13. 05. 2022 (piatok) – klasifikačná porada 4. ročník

27. 05. 2022 (piatok) – klasifikačná porada III. DFT

28.06. 2022 (pondelok) – klasifikačná porada pre 1. a 2. ročník

29. 06. 2022 (utorok) – klasifikačná porada pre 3. ročník

Pracovné porady sa budú konať operatívne podľa potreby (spravidla 1x v mesiaci). Presný dátum a program porady bude vopred avizovaný v aktuálnom pláne týždňa.

Porady rozšíreného vedenia školy – podľa potreby, spravidla 1x v mesiaci

Zasadnutia predmetových komisií – min. 3 x za školský rok

Zasadnutie metodických združení – podľa aktuálnych potrieb

Zasadnutia žiackej školskej rady – spravidla raz do mesiaca

Zasadnutia Rady školy – 14. október 2021 (štvrtok) a 7. apríl 2022 (štvrtok)

Triedne aktívy rodičovského združenia

 • 17. 09. 2021 (piatok) – 1. ročník – online, dištančne
 • 26.11. 2021 (piatok)formou podľa aktuálnych protiepidemických opatrení
 • 22. 04. 2022 (piatok) – formou podľa aktuálnych protiepidemických opatrení

Odborná prax žiakov

 • 2–týždňová odborná prax – I.DFT, III.DFT 10. 01. 2022– 21. 01. 2022
 • mesačná prax – 3. ročník a II. DFT, I. MASv, I.OTv 30. 05. 2022 – 24. 06. 2022
 • 2–týždňová odborná prax – I. DFT 13. 06. 2022 – 24. 06. 2022