↑ Return to Prijímacie konanie

Podmienky 2019/20

 Obsah testov na prijímacej skúške na štúdium v šk. roku 2019/2020 : tu

 

 

Odbory DENNÉHO štúdia
pre absolventov
 Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na školský rok 2019/2020 Výsledky
 podanie prihlášky do: 1. termín 2. termín
   farmaceutický laborant  20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 FL kritériá 19/20 časť A FL výsledky 
očný optik 20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 OO kritériá 19/20 časť B

Doplnok 1

Doplnok 2

 

 OO výsledky

ortopedický technik 20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 OT kritériá 19/20 časť C

Doplnok 1

Doplnok 2

 OT výsledky
zdravotnícky laborant  20. 04. 2018 13. 05. 2019 16. 05. 2019 ZL kritériá 19/20 časť A ZL výsledky 

II. kolo

zubný asistent  20. 04. 2019 13. 05. 2019 16. 05. 2019 ZuA kritériá 19/20 časť B

Doplnok 1

Doplnok 2

 ZUA výsledky

 

Odbory DENNÉHO štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2019/2020 Výsledky

  diplomovaný fyzioterapeut

1. termín –

24. jún 2019

2. termín –

23. august 2019

(v prípade voľných miest po konaní 1. termínu)

kritériá DFT pre šk.rok 19/20

INFO DFT

prihláška

1. termín – prihlášku poslať do 31.mája 2019

2. termín – prihlášku poslať do 31. júla 2019

 

 

 

výsledky DFT

 

 

výsledky DFT  II. termín

Odbor VEČERNÉHO štúdia
pre absolventov SŠ
Termín prijímacieho konania Podmienky prijatia na šk. rok 2019/2020 Výsledky

neotváramme pre šk. rok 2019/20