↑ Return to Štúdium

Triedy 2021/22

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
asistent výživy 0 0 0 1/2
farmaceutický laborant* 1 + 1/2 1 1 1
masér 0 0 0 1/2
očný optik* 1/2 1/2 1/2 1/2
ortopedický technik* 1/2 1/2 1/2 1/2
zdravotnícky laborant* 1 + 1/2 1 1 1
zubný asistent 1 2 2 1

v dennom pomaturitnom štúdiu:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník
diplomovaný fyzioterapeut 1 1 1

v externom štúdiu (popri zamestnaní):

  1. ročník 2. ročník
masér večerné štúdium 1
ortopedický technik večerné štúdium 1

*spojené 2 odbory v 1 triede

Prehľad tried, triednych učiteľov, náhradných triednych učiteľov a čísel šatňových skriniek