↑ Return to Štúdium

Triedy 2020/21

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
asistent výživy 0 0 1/2 1/2
farmaceutický laborant 1 1 1 1
masér 0 0 1/2 1/2
očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2
ortopedický technik 1/2 1/2 1/2 1/2
zdravotnícky laborant 1 1 1 1
zubný asistent 2 2 1 1

v dennom pomaturitnom štúdiu:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník
diplomovaný fyzioterapeut 1 1 1

v externom štúdiu (popri zamestnaní):

  1. ročník 2. ročník
masér večerné štúdium
ortopedický technik večerné štúdium

Trieda Triedny učiteľ Náhradný TU
I.FL Lejová Jediná
I.OO* Mikulová Žáčiková
I.OT* Mikulová Žáčiková
I.ZL Hodálová Gajdošíková
I.ZUA A Pavľáková Oravcová R.
I.ZUA B Pospechová Stančíková
II.FL Botková Lejová
II.OO* Baranovič Rejdová
II.OT* Baranovič Rejdová
II.ZL Gécová Gardošová
II.ZUA A Stančíková Žarnay
II.ZUA B Žarnay Szikhart
III.FL Ondrejová Porthová
III.AV* Roháčková Botková
III.OO* Roháčková Botková
III.MAS* Kuníková Galiková
III.OT* Kuníková Galiková
III.ZL Illiková Hodálová
III.ZUA Gajdošíková Jakubičková
IV.FL Porthová Ondrejová
IV.AV* Žáčiková Roháčková
IV.OO* Žáčiková Roháčková
IV.MAS Oravcová T. Čipaková
IV.OT* Oravcová T. Čipaková
IV.ZL Gardošová Illiková
IV. ZUA Galiková Tocciová
I.DFT Matisová Reháková
II.DFT Reháková Mikulová
III.DFT Tocciová Matisová

*spojené 2 odbory v 1 triede