Týždeň vedy a techniky 2016.

Už sa stáva tradíciou, že so IV. FL pravidelne navštevujeme Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.

I tento rok nás čakal  výborný odborný program. V cykle prednášok s témou:

  • Na počiatku bol proteín, a ten proteín má rád sladké….,
  • Zo skúmavky do lekárne,
  • Stresom k depresii,

nás odborníci oboznámili s výskumným programom ústavu.

Zaujímavá bola aj prehliadka priestorov a laboratórií. Dozvedeli sme sa v nich, čo sa deje v našom tele po konzumácii sladkých nápojov, čo sa skrýva vo svete buniek, ako sa laboratórne potkany hrali hru na „slepú babu“, kto  je náš skrytý nepriateľ a mnoho iných zaujímavostí.

Videli sme nový   Pavilónov lekárskych vied, kam sa ústav presťahoval.

RNDr. Edita Dlháňová MPH

foto-3-savsav-5