Vianočný volejbalový turnaj 2017

Milí športoví fanúškovia,

   pred odchodom na prázdniny posledné dva dni patrili nášmu tradičnému Vianočnému volejbalovému turnaju. Potešilo nás, že sa rozšíril počet družstiev hrajúcich v kategórii dievčat. 1.miesto v tejto kategórii získala I.ZUA, 2.miesto II.ZUA, 3. miesto II.FL a 4.miesto benjamínok turnaja dievčatá z I.OT. Už od prvého stretnutia bolo jasné, najmä v kategórii mix v skupine A, že zápasy budú veľmi vyrovnané. Vyvrcholením turnaja bol napínavý finálový zápas medzi III.MAS a II.DFT, ktorý bol plný pekných volejbalových momentov. Zvíťazilo družstvo „skúsenejších“ športovcov z II.DFT 2:1. V zápase o 3. miesto zvíťazila I.DFT nad IV.FL 2:0. Pomyselnou čerešničkou na torte bol zápas víťazov turnaja z II.DFT proti družstvu učiteľov. Vo skvelej atmosféra vyhrali nakoniec žiaci 2:0. Slávnostného ukončenia sa zúčastnilo vedenie školy a náš hosť Bc. Richard Nemec, vynikajúci volejbalista, ktorí odovzdali ceny, ktoré sa niesli v duchu „zdravé a chutné“.

Rada by som sa poďakovať mojim kolegynkám z PK TSV za náročnú prácu na príprave, počas a po turnaji, vedeniu školy, že v tomto časovo exponovanom období si našlo priestor a podporilo svojou prítomnosťou nielen slávnostné otvorenie turnaja, ale aj vyhlásenie umiestnených družstiev a n.f. Educatio za finančný príspevok na občerstvenie a ceny pre účastníkov VVT´17 a taktiež všetkých, ktorí prispeli k nerušenému priebehu turnaja a podporili svojich žiakov.

autor: Mikulová Sylvia