Viedeň – Patologické múzeum

Triedy II.ZUA a III.ZUA s p. Rentkovou, p. Záhradníkovou a p. Haladovou navštívili Anatomicko-patologické múzeum vo Viedni. Narrenturm – veža bláznov, bola vybudovaná v univerzitnom areáli v r.1784 z iniciatívy cisára Jozefa II. a stala sa celosvetovo prvým špecializovaným pavilónom pre umiestnenie chorých. Dnes je tam jedna z najväčších svetoznámych zbierok patologických preparátov – ľudských a aj zvieracích ( 45.000 ). Okrem reálnych exponátov, vrodených defektov a popálenín videli žiaci rôzne modely z vosku a parafínu, kresby, lekárske nástroje a inštrumenty, ktoré sa používali v minulosti.
Potom prešli žiaci spoločne historickým centrom k Dómu sv.Štefana , okolo Hofburgu na Námestie M.Terézie. Neodmysliteľná bola aj návšteva vianočných trhov a prechádzka k radnici. Vôňa pečených gaštanov, perníkov a vianočný punč navodili pravú vianočnú náladu.