Virtuálny večer

Tu sú všetky potrebné informácie:

 Udalosť:

Virtuálny Večer organizovaný ŽŠR SZŠBAZA.

Podujatie, na ktorom môžu študenti spolu so spolužiakmi hrať rôzne online stolné hry, online verziu hry “Telefón” a podobne, porozprávať sa, alebo spoznať žiakov našej školy.

Dátum a čas: 12.2.2021 (piatok) od 17:30-19:00.

Kde: Na platforme Discord (všetky informácie sú v dotazníku nižšie).

Miesto na prihlásenie: Tento dotazník https://forms.gle/hNymsfvjFaki6AaU6

Tento piatok 12.2.2021 od 17:30-19:00 budeme ako ŽŠR organizovať virtuálnu udalosť pre študentov našej školy. Podujatie bude prebiehať cez platformu Discord (ak s ňou študenti nie sú oboznámení, priblížime im ju počas hovoru 12.2.2021 o 17:15 (viac informácií v dotazníku)).
Virtuálna udalosť nesie meno Virtuálny Večer a študenti na nej budú môcť spolu s ostatnými študentmi hrať online stolné hry, hry na kreslenie, online hru “Telefón” a mnohé ďalšie. Podujatie nesie funkciu socializácie a náš cieľ je spestriť študentom toto obdobie, ktoré niektorými môže byť vnímané ako stresujúce. Na udalosti sa budú môcť stretnúť so svojimi spolužiakmi, alebo spoznať ľudí z našej školy. Virtuálny Večer však bude mať zároveň striktné pravidlá, aby sa zamedzilo prípadnému nevhodnému chovaniu.