Voľby do Európskeho parlamentu 2019


Informačnej kampane BSK s názvom „Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ sa zúčastnila  naša III.FL.. Diskusia bola rozdelená do dvoch blokov, pričom prvá časť bola s poslancami Európskeho parlamentu  p. poslankyňou Beňovou, p. poslancom Štefancom a p. poslancom Škripekom, ktorí vysvetlili žiakom, aké dôležité je naše členstvo v EP a následne aj to, aby Slovensko tam malo dobrých poslancov, ktorých budeme voliť 25.5.2019. Žiaci sa mohli zapájať do diskusie pomocou mobilnej aplikácie, čo aj využili a dostávali na svoje zvedavé a niekedy aj dotieravé otázky  erudované odpovede. Druhá časť diskusie bola venovaná rôznym grantom a projektom, ktoré Európska únia zabezpečuje a poskytuje študentom aj pedagógom – ERASMUS +. Ďakujeme, že BSK pre nás organizuje aj takéto poučné a zaujímavé podujatia.