Zahraničná odborná stáž v Mariánskych Lázňach

Projekt: Európske trendy v zdravotníckych profesiách II.

 Súčasťou nového schváleného projektu sú odborné pracovné stáže v  kúpeloch  v Mariánskych Lázňach v Českej republike.

Počet miest pre rok 2019:

1. Krátkodobé stáže pre študentov 3. ročníka a čerstvých absolventov:

termíny : júl, august 2019

4 študenti študijného odboru MASÉR na 28 dní

2 študenti odboru DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT na 28 dní

2. Dlhodobá ERASMUSPRO odborná stáž pre čerstvého absolventa, alebo po ukončení 2.ročníka

termín – dohodou

1 študent odboru DIPLOMOVANÝ FYZIOTERAPEUT na 92 dní

 

Pracovné stáže sú plne financované z grantu Erasmus+

bližšie informácie Vám poskytnú vedúci relevantných študijných odborov

alebo Mgr. Tunová Mária na [email protected]

 PRIHLÁŠKA TU zašli do 16.6.2019 na [email protected]