Záložka spája školy 2016.

cimg7149V tomto roku sa naša škola zapojila už po 4. krát do celoslovenského projektu Záložka spája školy. V mesiaci októbri naši žiaci prvého a druhého ročníka, v zastúpení výberu z  I. FL a II. FL/OO/ZL  aktívne pracovali pod vedením p. Tocciovej K. na svojich záložkách. Hotové záložky putujú na východ do Prešova, kde zase žiaci prešovskej zdravotníckej školy nám pošlú svoje záložky. Tešíme sa na budúci rok a novú školu, s ktorou si vymeníme naše záložky.
PhDr.K.Tocciová