eTwinning

eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Program eTwinning je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . „E“ je skratka pre „elektronický“ a „twinning“ znamená „partnerstvo, družba“. eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Projekt 2021/22 – Grandma stories with Coding info TU

Projekt 2021/22 – From Myself to my TownTwinspace TU