↑ Return to Zmluvy

Zmluvy za rok 2017

Číslo Partner IČO Predmet cena v € dátum zverejnenia
254/2017/SZŠ Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kúpne zmluva č. Z201718370_Z, Clip rámy, kombinovaná tabuľa  145,68 24.04.2017
252/2017/SZŠ FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 36483095 Kúpna zmluva č. Z201717741_Z, Základné anorganické a organické chemikálie, laboratórne sklo, farmaceutický materiál a pomôcky, zdravotnícke vybavenie 8 716,79 € 21.4.2017
243/2017/SZŠ ISTER CENTRUM s.r.o., Beňadicka 9, 851 06 35776251 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201716387_Z, Upratovacie služby   6 994,50 € 19.04.2017
242/2017/SZŠ DMC, s.r.o., Riečna 2541/3, 942 01 Šurany 36777455 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201715555_Z, Tlač školského časopisu   288,00 € 19.04.2017
50/2017/SZŠ Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava,n.o.,  Záhradnícka 42, 821 08  Bratislava 36077739   Zmluva o nájme nebytového priestoru     7.4.2016
198/2017/SZŠ Neinvestičný fond Educatio pri strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, 821 08 31745105   Darovacia zmluva č. 3  6 900,00 €   23.03.2017
53/2017/SZŠ  ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná odborová organizácia Stredná zdravotnícka škola so sídlom Záhradnícka 44,  821 08 Bratislava 50088319   Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2016     31.01.2017
22/2017   FATRA SKI, s.r.o., M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin  36389170   Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20171265_Z  10 886,40 €   17.01.2017
141/2017   ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra 36556050  Kúpna zmluva č. Z20176543_Z, Pevný disk SSD pre server, náhradná lampa pre projektor 573,00 € 24.02.2017
142/2017 CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 35891866 Kúpna zmluvy č. Z20176539_Z, Tonerové náplne do laserových tlačiarní 2 139,00 € 24.02.2017