Župná olympiáda seniorov 2019

Slnečná sobota 18.5.2019 privítala v Domove sociálnych služieb ROSA na Patrónke opäť aktívnych súťaživých seniorov. Už 8. ročník Župnej olympiády organizoval Bratislavský samosprávny kraj a otvoril ho župan BSK Mgr. Juraj Droba MA, MBA slovami :
„Je to tradičné podujatie, ktoré župa robí už niekoľkýkrát a s radosťou. Aj takouto malou mierou vieme našim obyvateľom spestriť ich život, začleniť ich do aktívnejšieho života. Tým, že sme do podujatia zapojili aj naše stredné odborné školy, tak aj medzigeneračne môžu rásť, niečo sa dozvedieť, podučiť. Je to dobrá cesta spájania generácií a seniori nás opäť presvedčili, že šport im svedčí.“
Dobre naladená družstvá seniorov súťažili v 7 športových disciplínach. Naši žiaci im merali glykémiu, masírovali šiju a čistili ultrazvukom okuliare. Ostatní žiaci seniorov  sprevádzali. Pani profesorky z našej školy PhDr. Haladová, Mgr. Illiková a Mgr. Molnárová pomáhali pri organizácii.